Kantoorprofiel

Door de ruime ervaring van Mr. Balkenende kunt u er zeker van zijn, dat uw zaak deskundig en voortvarend wordt behandeld. Ieder dossier vereist weer een andere aanpak. De bekende no-nonsense mentaliteit brengt met zich dat mr. Balkenende recht op het doel afgaat. Dat doel is vooraf met u afgesproken, waarbij uiteraard aan u eerst een heldere en reële kansinschatting wordt voorgelegd. Er worden goede keuzes gemaakt, van waaruit uw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd. Als uw zaak voor de rechter moet worden gebracht, gebeurt dat ook, maar niet eerder dan dat buiten rechte is geprobeerd de zaak op te lossen. Daarin onderscheidt Mr. Balkenende zich van de advocaten die voor zichzelf uren willen schrijven en belangenbehartigers die, in verband met bijvoorbeeld de polisvoorwaarden, niet iedere zaak individueel op korte afstand benaderen en er zelf belang bij hebben dat een dossier snel wordt afgewikkeld en kan worden gesloten. Betrouwbaarheid en cliëntgerichtheid staan centraal.

De juridische dienstverlening wordt verricht met de navolgende uitgangspunten:

  • het leveren van deskundig juridisch werk, ondersteund door een ervaren kantoororganisatie;
  • aan de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de advocaat worden hoge eisen gesteld;
    bij aanvang van de zaak worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de advocaatkosten en eventuele bijkomende kosten, waarbij altijd het reële in het oog wordt gehouden;
  • aan de cliënt wordt snel en helder inzicht verschaft in zijn/haar juridische positie;
    voorkomen wordt dat er onnodig lange en kostbare procedures worden gevoerd.

Op grond van voornoemde uitgangspunten en aanpak biedt Mr. Balkenende aan de cliënten die al jaren een vaste relatie zijn, als ook nieuwe cliënten deskundig advies en juridische bijstand.

Balkenende Advocatuur en Mediation voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand. Periodiek wordt onze kantoororganisatie beoordeeld en getoetst aan de Kwaliteitsstandaard, zoals deze door Nederlandse Orde van Advocaten is vastgesteld. Dit houdt onder meer in dat ieder jaar nascholingsprogramma’s worden gevolgd en de vaste gedragsregels gelden.