Kantoorprofiel

Door de ruime ervaring van de advocaten van Van der Plas en Balkenende Advocaten kunt u er zeker van zijn, dat uw zaak deskundig en voortvarend wordt behandeld. In onze visie vereist ieder dossier weer een andere aanpak. Onze no-nonsense mentaliteit brengt met zich dat wij recht op ons doel afgaan. Dat doel hebben wij vooraf met u afgesproken, waarbij uiteraard aan u eerst een heldere en reële kansinschatting wordt voorgelegd. Wij zorgen ervoor dat u de goede keuzes maakt en dat vervolgens uw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd. Als uw zaak voor de rechter moet worden gebracht, gebeurt dat ook, maar niet eerder dan dat buiten rechte is geprobeerd de zaak op te lossen. Daarin onderscheiden wij ons van de advocaten die voor zichzelf uren willen schrijven en belangenbehartigers die, in verband met bijvoorbeeld de polisvoorwaarden, niet iedere zaak individueel op korte afstand benaderen en er zelf belang bij hebben dat een dossier snel wordt afgewikkeld en kan worden gesloten. Wij noemen ons zelf betrouwbaar en cliëntgericht.
Door ons wordt juridische dienstverlening verricht, welke dienstverlening zich kenmerkt door – onder meer – de navolgende uitgangspunten:

  • het leveren van deskundig juridisch werk, ondersteund door een ervaren kantoororganisatie;
  • binnen ons kantoor heeft elke cliënt een vaste advocaat, waarbij de kantoororganisatie er op is gericht dat deze vaste advocaat direct, al dan niet tijdelijk, vervangen kan worden door een andere advocaat van ons kantoor;
  • aan de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de advocaat worden hoge eisen gesteld;
    bij aanvang van de zaak worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de advocaatkosten en eventuele bijkomende kosten, waarbij altijd het reële in het oog wordt gehouden;
  • aan de cliënt wordt snel en helder inzicht verschaft in zijn/haar juridische positie;
    voorkomen wordt dat er onnodig lange en kostbare procedures worden gevoerd.

Op grond van voornoemde uitgangspunten en aanpak bieden wij onze vaste cliënten, van wie velen al jaren relatie zijn van ons kantoor, als ook nieuwe cliënten deskundig advies en juridische bijstand.

Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand. Periodiek wordt onze kantoororganisatie beoordeeld en getoetst aan de Kwaliteitsstandaard, zoals deze door Nederlandse Orde van Advocaten is vastgesteld. Onze advocaten zijn allen lid van de Orde van Advocaten. Dit houdt onder meer in dat wij ieder jaar nascholingsprogramma’s volgen en ons houden aan een aantal vaste gedragsregels.