Tarieven

Wij vinden het belangrijk vooraf heldere afspraken te maken over ons honorarium. Iedere afspraak over ons honorarium wordt in de eerste brief na het intakegesprek schriftelijk vastgelegd. Ons uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en eventueel uw draagkracht en varieert van een uurtarief van € 165,00 exclusief B.T.W, per uur tot een uurtarief van € 200,00 exclusief B.T.W. per uur. In zaken met een zeer groot financieel belang zullen wij een hoger tarief afspreken. In bepaalde zaken, bijvoorbeeld incassozaken, is het mogelijk een vast bedrag aan honorarium af te spreken.

Wij berekenen 6 % van het honorarium als vaste vergoeding voor de gemaakte kantoorkosten.

Indien u een beroep kunt doen op de gefinancierde rechtsbijstand, liggen de kosten vooraf vast. De Raad voor Rechtsbijstand legt dan, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage op van minimaal € 196,00 en maximaal € 849,00 inclusief B.T.W.. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u bij een rechtscollege wilt of moet procederen, zal dit rechtscollege aan ons griffierechten in rekening brengen. Deze griffierechten berekenen wij aan u door, meestal door middel van een voorschotdeclaratie.