Scheidingsmediation

Balkenende Advocatuur & Mediation begeleidt u op professionele wijze bij het maken van afspraken tussen u en uw partner in geval een echtscheiding onvermijdelijk is geworden. De actieve begeleiding loopt gedurende het hele scheidingsproces, begint en eindigt met een gezamenlijke bespreking en samen met u zorgen wij voor juiste begeleiding van de kinderen en voor maatwerkoplossingen op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Alimentatieberekeningen worden volgens het model van de Trema-normen uitgewerkt een aan u uitgelegd, zonodig met verschillende varianten. Het resultaat van scheidingsmediation is bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens één van beide echtgenoten optreedt. Alle uiteindelijk gemaakte afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Balkenende Advocatuur & Mediation onderscheidt zich van andere scheidingsbemiddelaars door de jarenlange ervaring in procedures op het gebied van familie- en jeugdrecht. Met die ervaring wordt snel duidelijk welke moeilijkheden er zich na verloop van tijd kunnen voordoen, zodat daarmee bij het opstellen van een convenant en ouderschapsplan rekening mee gehouden kan worden. Zo kunt u nog jaren verder met het convenant en ouderschapsplan. Een door Balkenende Advocatuur & Mediation opgesteld convenant en ouderschapsplan ziet niet alleen op de situatie nu, maar voorziet ook in oplossingen bij moeilijkheden in de toekomst. Steeds meer krijgt men in de procespraktijk te maken met convenanten en ouderschapsplannen die zijn opgesteld door bemiddelaars of mediators die geen advocaat zijn en zo geen weet hebben van de procespraktijk en van rechterlijke beslissingen over later ontstane problemen omdat een convenant of ouderschapsplan niet goed in elkaar zit. Ook is het alimentatierekenen een specialisme dat niet iedereen even goed beheerst. Met name als er sprake is van een wijziging van omstandigheden ten aanzien van financiën of gezinssituatie, ontstaan er problemen, die onevenredig groot zijn indien een oorspronkelijk convenant of ouderschapsplan niet goed in elkaar zit.

Balkenende Advocatuur & Mediation maakt heldere afspraken met u over de kosten van de echtscheidingsmediation, waarbij ook een vaste prijsafspraak (vanaf € 653,00 all-in in het geval er recht op gefinancierde rechtsbijstand bestaat) tot de mogelijkheden behoort.