Tarieven

Het is belangrijk dat met u vooraf heldere afspraken worden gemaakt over het honorarium. Iedere afspraak over het honorarium wordt in de eerste brief na het intakegesprek schriftelijk vastgelegd. Het uurtarief van Mr. Balkenende is afhankelijk van het belang van de zaak en eventueel uw draagkracht en varieert van een uurtarief van € 165,00 exclusief B.T.W, per uur tot een uurtarief van € 200,00 exclusief B.T.W. per uur. In zaken met een zeer groot financieel belang of waarin met spoed gehandeld moet worden, zal een hoger tarief gelden. In bepaalde zaken, bijvoorbeeld incassozaken, is het mogelijk een vast bedrag aan honorarium af te spreken.

Indien u een beroep kunt doen op de gefinancierde rechtsbijstand, liggen de kosten vooraf vast. De Raad voor Rechtsbijstand legt dan, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage op van minimaal € 152,00 (inclusief de korting na een verwijzing van het Juridisch Loket: 0900-8020)  en maximaal € 904,00 inclusief B.T.W.. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u bij een rechtscollege wilt of moet procederen, zal dit rechtscollege griffierechten in rekening brengen. Deze griffierechten worden dan aan u door berekend, meestal door middel van een voorschotdeclaratie.