Huurrecht

Huurrecht gaat meestal over huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte. Nog niet zo lang geleden is het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. In het huurrecht gaan veel procedures over het beëindigen van huurovereenkomsten. Met name bij (ver-)huur van woonruimte en winkelruimte zijn de regels ingewikkeld en heel lastig, zelfs bij huurovereenkomsten voor “bepaalde tijd”. Het is daarom van groot belang reeds bij het opstellen van de huurcontracten u goed te laten voorlichten. Een vrijblijvend telefonisch advies van ons kantoor kan u al veel helpen.

Balkenende Advocatuur & Mediation kan u ook helpen bij vragen over huurprijzen, overname van huurovereenkomsten bij bedrijfsruimte, ontbinding van huurovereenkomsten als gevolg van wanprestatie (huurachterstanden, overlast van buren, verwaarlozing en illegaal gebruik), verrichten van herstellingen bij einde huurcontract, achterstallig onderhoud en medehuurderschap.