Personen en familierecht

Balkenende Advocatuur & Mediation behartigt uw belangen in alle zaken op het gebied van echtscheiding, echtscheidingsmediation, echtscheidingsbemiddeling, opstellen van echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen, verdeling van huwelijksgemeenschappen, huwelijkse voorwaarden, vaststellen van alimentatie, wijziging van alimentatie, (her-)berekening van alimentatie, ouderlijk gezag, omgang tussen ouders en kinderen, afstamming, naamswijziging en adoptie.

Meestal worden deze zaken aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift dat bij de Rechtbank wordt ingediend. U kunt alleen een verzoekschrift indienen via een advocaat. Als iemand tegen u een verzoek indient krijgt u daarvan altijd van de Rechtbank of een deurwaarder bericht op het adres waarop u bij de gemeente staat ingeschreven. In deze aangetekende brief van de Rechtbank of het exploit van de deurwaarder staat een termijn waarin u een verweerschrift tegen het verzoek aan de Rechtbank kunt indienen. Ook voor het indienen van een verweerschrift heeft u een advocaat nodig. Dient u geen verweerschrift in of bent u te laat om hulp aan een advocaat te vragen, zal de Rechtbank de door de verzoekende partij ingediende verzoeken over het algemeen toewijzen. Dat kan op korte termijn vervelende consequenties hebben omdat u gedwongen (bijvoorbeeld door beslaglegging door een deurwaarder) kunt worden dat u zich aan de beslissing van de rechter houdt.

Tegen uitspraken van de Rechtbank kan binnen (meestal) drie maanden na de uitspraak hoger beroep aangetekend worden. Ook voor het hoger beroep heeft u een advocaat nodig. Het instellen van hoger beroep betekent niet dat u zich nog niet aan de eerste uitspraak van de Rechtbank hoeft te houden.

In zaken over familierecht zal de Rechter niet snel de verliezende partij veroordelen in de proceskosten van de winnende partij. Dat betekent enerzijds dat u geen groot risico loopt de kosten van de andere partij ook te moeten betalen als uw verzoeken eventueel niet worden ingewilligd. Anderzijds is het zo dat u kosten moet maken als een verzoek tegen u wordt ingediend en die kosten krijgt u niet vergoed.