Strafrecht

Het klinkt misschien vreemd, maar een ieder kan met justitie en politie en een strafvervolging te maken krijgen. In de praktijk is gebleken dat ook tegen onschuldige mensen aangifte gedaan kan worden. In bepaald soort zaken heeft het Openbaar Ministerie besloten dat ook bij twijfel over de aangifte, mensen tegen wie aangifte is gedaan worden aangehouden en voor maximaal drie dagen in verzekering worden gesteld. Balkenende Advocatuur & Mediation kan u adviseren als u vermoedt dat tegen u aangifte is gedaan. In ieder geval is van groot belang dat u verklaringen die zijn afgelegd, voordat u advies van een advocaat heeft ingewonnen goed en meerdere malen doorleest voordat u tekent. Elk detail in uw verklaring kan van belang zijn. Om te voorkomen dat uw verklaring onjuist wordt geïnterpreteerd of onjuist geïnterpreteerd kan worden is het raadzaam de politiefunctionarissen die u verhoren te vragen het schriftelijke proces-verbaal van het verhoor zo in te richten dat de vraag van de politiefunctionaris letterlijk wordt weergegeven en per vraag uw antwoord wordt weergegeven. Niet alle politieeenheden werken zo.

Indien u een oproep van de Officier van Justitie ontvangt om of op gesprek bij de Officier van Justitie te komen of om voor de strafrechter te verschijnen, kunt u ons vragen om u tijdens een dergelijk gesprek of tijdens een dergelijke zitting bij te staan. Op de oproep staat altijd een parketnummer. Houdt u dit parketnummer bij de hand als u telefonisch contact opneemt. Met dat parketnummer en uw persoonsgegevens kunnen wij de stukken uit het strafdossier bij de Rechtbank opvragen. Het heeft meestal alleen zin een afspraak met ons te maken als wij het dossier eerst hebben opgevraagd en hebben bestudeerd. Het dossier wordt vrijblijvend voor u opgevraagd.

Indien u na negen uur (vanaf 09.00 uur indien u ‘s nachts bent aangehouden) na de aanhouding in verzekering wordt gesteld, krijgt u kosteloos bijstand van een advocaat. Van u wordt door de Hulp Officier van Justitie een heel kort verhoor afgenomen en bij die gelegenheid kunt u een voorkeursadvocaat opgeven. Indien u de naam van Mr. Balkenende opgeeft, zal hij u kosteloos binnen anderhalf uren op het politiebureau bezoeken. Indien u volgens de Officier van Justitie na de dagen van de inverzekeringstelling (maximaal drie) nog langer in detentie moet blijven, wordt u in het gebouw van de Rechtbank of met een videoverbinding voorgeleid voor de Rechter Commissaris. Uw advocaat staat u dan weer bij en heeft dan de eerste mogelijkheid uw invrijheidstelling te bepleiten. De Rechter Commissaris beslist, nadat u een nieuw verhoor heeft afgelegd, onmiddellijk.

In alle zaken waarin u verdachte bent heeft u als verdachte het recht om te zwijgen. Of dat verstandig is kan Mr. Balkenende u uitleggen. Bent u niet zeker van uw zaak dan kan het verstandig zijn eerst het bezoek van de advocaat af te wachten voordat u een verklaring aflegt of uw verklaring tekent. Dat duurt dan wel even, maar deze uren wegen niet op tegen een eventueel risico op grond van uw eigen verklaring onschuldig te worden veroordeeld. Uit berichten in de media is gebleken dat rechters achteraf over eerdere uitgesproken veroordelingen hebben geoordeeld dat mensen ten onrechte zijn veroordeeld, zelfs mensen die een ”bekentenis” hebben afgelegd.

Balkenende Advocatuur & Mediation kan u in alle strafzaken bijstaan, ook als u als slachtoffer een schadevergoeding wilt van de dader en als uw eigendommen in beslag zijn genomen.

Een bijzondere plaats in het strafrecht wordt ingenomen door de zaken die gaan over het behoud van uw rijbewijs na een aanhouding in verband met gebruik van alcohol of drugs in het verkeer. Na de staandehouding door de politie op straat voor een voorlopige meting en een eerste positieve alcoholmeting van uw adem, kan de politie u aanhouden en meenemen naar het bureau voor een uitgebreider onderzoek naar het ademalcoholgehalte of aanwezigheid van drugs in uw bloed. Indien uit dit onderzoek blijkt dat u daadwerkelijk teveel heeft gedronken of teveel drugsrestanten in uw bloed aanwezig zijn, zal de politie aan u een proces verbaal aanzeggen en zult u als verdachte worden gehoord. U kunt dan ook om een tweede onderzoek vragen. Let op: de politie zal aan u dat tweede onderzoek niet aanbieden. Nadat de politie het onderzoek heeft afgerond, zult u weer naar huis mogen. Na enige tijd ontvangt u dan van het Openbaar Ministerie/Officier van Justitie bericht over de wijze waarop de strafzaak zal aflopen. In het geval u wordt vervolgd, zal aan u of een strafbeschikking worden uitgereikt, of  een uitnodiging voor een hoorzitting van de Officier van Justitie worden toegezonden, of een dagvaarding worden uitgereikt. Het is belangrijk dat u op die brieven reageert en Mr. Balkenende kan u daar bij helpen.

Weinig mensen kennen deze regeling, maar uw rijbewijs wordt in één van de volgende situaties automatisch ongeldig:

  • U bent binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld voor rijden met te veel alcohol op. Bij de 2e overtreding moet het alcoholgehalte meer dan 1,3 promille zijn.
  • U weigert om mee te werken aan het alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).

Het is belangrijk te weten dat de politie niet alleen het Openbaar Ministerie informeert over de aanhouding en de uitslag van het alcoholonderzoek, maar dat de politie ook aan het CBR een melding kan doen. Het CBR zal vervolgens onderzoeken of u nog wel geschikt bent om motorrijtuigen te besturen en uiteindelijk kan dat onderzoek leiden tot de ongeldigverklaring van uw rijbewijs voor meer dan een jaar. Deze ongeldigverklaring komt dan bij de straf die u in de strafzaak kan krijgen. Het is van groot belang dat u zich zo snel als mogelijk na de aanhouding door de politie laat adviseren over uw juridische positie in deze twee procedures. Met name de gevolgen van negatieve beslissingen van het CBR zijn zeer groot. Balkenende Advocatuur & Mediation adviseert snel en deskundig over zaken die uw rijbewijs aangaan.